Групова психотерапия

Груповата терапия дава възможност на всеки участник да взаимодейства с терапевта и с останалите участници. Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си, своите емоции и чувства, изпробват нови поведения без страх от отхвърляне. В център „Синергия“ организираме групова психотерапия през метода на психодрама. Посредством прилагането на психодраматичния подход ще имате възможност не просто да говорите за проблема си, но и да го „изиграете“ на сцена в контекста на „тук и сега“, разглеждайки минали, настоящи и потенциални житейски ситуации и роли, което от гледна точка на психодраматичната теория има много по-голяма терапевтична стойност. Психодрамата може да Ви помогне при трудности в общуването, справяне с трудни за Вас житейски ситуации, взаимане на решения, експериментиране с нови модели на поведение, при тревожност и неувереност и др.

Груповата терапия може да бъде използвана както за основен терапевтичен метод, така и в допълнение към индивидуални терапевтични сесии.

1 Comment

Post A Comment