екип

ФИЛИПА ВЕЛКОВА
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ
Основател на център „Синергия“

Заобиколена от психологическа литература още от гимназиалните години, у Филипа се заражда интересът към изследване на дълбочината на човешката психика. Тя завършва магистър по „Клинична и консултативна психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ , а професионалните и лични търсения я водят до това да специализира в школите на фамилна и брачна терапия, психодрама и хипнотерапия. От 2014г е сертифициран хипнотерапевт към Българската асоциация по хипнотерапия, а 2016г. завършва асистентско ниво по психодрама към ИПИГТ „Берхард Ахтенберг“. Завършено консултантско ниво по фамилна и брачна терапия към ИПИГТ „Берхард Ахтенберг“.

 

Филипа вярва, че психотерапията е огледало на душата. Любопитството ѝ е насочено към системния терапевтичен подход, който се основава на идеята, че няма болни индивиди, а има болни взаимоотношения. Тя вижда психотерапията като подход за лечение на взаимоотношенията, изследвайки системата от взаимовръзки, в които клиентът е поставен. За нея комплементарното лечение или съчетанието на подходи от различни терапевтични школи в доста по-голяма степен би допринесло за намирането на подходящия метод за лечение на конкретната личност, отколкото ограничавайки се само в рамките на една психотерапевтична парадигма. Вярва, че причините хората да се обръщат към психотерапията се крият в трудностите им в сферите на близостта и любовта.

ФИЛИПА ВЕЛКОВА
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ
Основател на център „Синергия“

Професионална Квалификация

Заобиколена от психологическа литература още от гимназиалните години, у Филипа се заражда интересът към изследване на дълбочината на човешката психика. Тя завършва магистър по „Клинична и консултативна психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ , а професионалните и лични търсения я водят до това да специализира в школите на фамилна и брачна терапия, психодрама и хипнотерапия. От 2014г е сертифициран хипнотерапевт към Българската асоциация по хипнотерапия, а 2016г. завършва асистентско ниво по психодрама към ИПИГТ „Берхард Ахтенберг“. Завършено консултантско ниво по фамилна и брачна терапия към ИПИГТ „Берхард Ахтенберг“.

 

Филипа вярва, че психотерапията е огледало на душата. Любопитството ѝ е насочено към системния терапевтичен подход, който се основава на идеята, че няма болни индивиди, а има болни взаимоотношения. Тя вижда психотерапията като подход за лечение на взаимоотношенията, изследвайки системата от взаимовръзки, в които клиентът е поставен. За нея комплементарното лечение или съчетанието на подходи от различни терапевтични школи в доста по-голяма степен би допринесло за намирането на подходящия метод за лечение на конкретната личност, отколкото ограничавайки се само в рамките на една психотерапевтична парадигма. Вярва, че причините хората да се обръщат към психотерапията се крият в трудностите им в сферите на близостта и любовта.

АНАСТАСИЯ РУСЕВА
ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ

Анастасия вярва, че за да си фамилен терапевт изисква компетентност и умение да виждаш, както цялата картина, така и детайлите на семейната система. В допълнение е необходимо терапевтът да си дава сметка, че за отрязък от време е част от историята и на картината и на системата. Работата ѝ като психолог в детска градина ѝ дава възможност да види как функционират семействата и извън кабинета.

 

Образование

 

Магистър психолог “General Psychology in English”, СУ „Климент Охридски“
Магистър филолог „Българска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Специализация

 

Фамилен консултант по Системна Индивидуална, Фамилна и Брачна Психотерапия, Институт «Бернхард Ахтерберг»

АНАСТАСИЯ РУСЕВА
ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ

Професионална Квалификация

Анастасия вярва, че за да си фамилен терапевт изисква компетентност и умение да виждаш, както цялата картина, така и детайлите на семейната система. В допълнение е необходимо терапевтът да си дава сметка, че за отрязък от време е част от историята и на картината и на системата. Работата ѝ като психолог в детска градина ѝ дава възможност да види как функционират семействата и извън кабинета.

 

Образование

 

Магистър психолог “General Psychology in English”, СУ „Климент Охридски“
Магистър филолог „Българска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Специализация

 

Фамилен консултант по Системна Индивидуална, Фамилна и Брачна Психотерапия, Институт «Бернхард Ахтерберг»

ГРЕТА НИКОЛОВА
ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ

Смята,че когато човек вярва,желае и е мотивиран,пред него се откриват различни възможности за усъвършенстване. За нея психотерапията е процес,насочен към мобилизиране и развитие на ресурсите на личността.
Професионалните й интереси са насочени към индивидуална,брачна и фамилна терапия.

 

Образование

 

Психология – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 

Специализация

 

Позитивна психотерапия
Брачна и Фамилна терапия
Опит в областта на организационна психология

ГРЕТА НИКОЛОВА
ПСИХОЛОГ
ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ

Професионална Квалификация

Смята,че когато човек вярва,желае и е мотивиран,пред него се откриват различни възможности за усъвършенстване. За нея психотерапията е процес,насочен към мобилизиране и развитие на ресурсите на личността.
Професионалните й интереси са насочени към индивидуална,брачна и фамилна терапия.

 

Образование

 

Психология – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 

Специализация

 

Позитивна психотерапия
Брачна и Фамилна терапия
Опит в областта на организационна психология

АННА ИЛИЕВА
ПСИХОЛОГ
ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ

За Анна психологията и психотерапията дават възможност на човек да работи върху себе си, да открие нови неща, да премине през трудни моменти, да опита да се промени, усъвършенства и да постигне хармония със себе си и с околните; да подобри цялостно живота си. Работи като психолог в 162 ОУ „Отец Паисий” за периода 2015 – 2016 година. Към момента е психолог на свободна практика с фокус върху индивидуалното психологическо консултиране и груповата работа с деца и възрастни.

 

Образование

 

Магистър по организационна и социална психология, НБУ
Завършени обучения за психодрама-терапевт и за работа с групи с деца и тинейджъри, Институт „ Бернхарт Ахтемберг”

 

Специализация

 

Индивидуално психологическо консултиране
Психодрама-терапевт, Институт „ Бернхарт Ахтемберг”
Опит в психодраматичната групова работа с тинейджъри

АННА ИЛИЕВА
ПСИХОЛОГ
ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ

Професионална Квалификация

За Анна психологията и психотерапията дават възможност на човек да работи върху себе си, да открие нови неща, да премине през трудни моменти, да опита да се промени, усъвършенства и да постигне хармония със себе си и с околните; да подобри цялостно живота си. Работи като психолог в 162 ОУ „Отец Паисий” за периода 2015 – 2016 година. Към момента е психолог на свободна практика с фокус върху индивидуалното психологическо консултиране и груповата работа с деца и възрастни.

 

Образование

 

Магистър по организационна и социална психология, НБУ
Завършени обучения за психодрама-терапевт и за работа с групи с деца и тинейджъри, Институт „ Бернхарт Ахтемберг”

 

Специализация

 

Индивидуално психологическо консултиране
Психодрама-терапевт, Институт „ Бернхарт Ахтемберг”
Опит в психодраматичната групова работа с тинейджъри

ЕТИЕН ЯНЕВ
ТРЕЙНЪР
КОНСУЛТАНТ ПО МЕКИ УМЕНИЯ

Етиен Янев е ПР и маркетинг специалист с над 8-годишен опит на българския и международен пазар. Модератор и учител в най-големия студентски кампус за бизнес умения в Европа – RANEPA International. Включен в програмата за таланти на дигитална компания във FORBES TOP 100.

 

Образование

Магистър „Дигитален маркетинг и социални медии“, Sheffield University

 

Специализация

„Фирмено управление“, СУ „Климент Охридски“
„Презентационни умения“ – Harvard Mentor
„Коучинг“ – Harvard Mentor

ЕТИЕН ЯНЕВ
ТРЕЙНЪР
КОНСУЛТАНТ ПО МЕКИ УМЕНИЯ

Професионална Квалификация

Етиен Янев е ПР и маркетинг специалист с над 8-годишен опит на българския и международен пазар. Модератор и учител в най-големия студентски кампус за бизнес умения в Европа – RANEPA International. Включен в програмата за таланти на дигитална компания във FORBES TOP 100.

 

Образование

Магистър „Дигитален маркетинг и социални медии“, Sheffield University

 

Специализация

„Фирмено управление“, СУ „Климент Охридски“
„Презентационни умения“ – Harvard Mentor
„Коучинг“ – Harvard Mentor

Ваня Иванова
ПСИХОЛОГ
ПСИХОДРАМАТИСТ

Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича и разбира… Психологът никога не забравя, че всяко човешко същество страда…“ Ваня вярва, че психологът е в подкрепа на това, човек сам да достигне до верния ключ, който може да отключи нужната врата към себепознанието и разбирането на собствените си търсения. Срещите с психолога нямат за цел да „променят“ личността, защото всеки е уникален какъвто е, с всичко, което носи в себе си. Но понякога преминава през трудни периоди в живота си или просто сякаш е дошло времето да си зададе въпроси, отговорите им, обаче сякаш все убягват. И тогава идва ролята на психолога. Да придружи търсещия към намирането на верния ключ. Ваня завършва своето обучение във ВСУ. Специалността и е „Психология и психопатология на развитието“. В момента работи като психолог в детска градина. Завършила е обучението си за психодрама – терапевт. Не спира да търси отговорите за себе си и смята, че най – важните уроци за живота получава от любопитните въпроси на детето си

Ваня Иванова
ПСИХОЛОГ
ПСИХОДРАМАТИСТ

Професионална Квалификация

Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича и разбира… Психологът никога не забравя, че всяко човешко същество страда…“ Ваня вярва, че психологът е в подкрепа на това, човек сам да достигне до верния ключ, който може да отключи нужната врата към себепознанието и разбирането на собствените си търсения. Срещите с психолога нямат за цел да „променят“ личността, защото всеки е уникален какъвто е, с всичко, което носи в себе си. Но понякога преминава през трудни периоди в живота си или просто сякаш е дошло времето да си зададе въпроси, отговорите им, обаче сякаш все убягват. И тогава идва ролята на психолога. Да придружи търсещия към намирането на верния ключ. Ваня завършва своето обучение във ВСУ. Специалността и е „Психология и психопатология на развитието“. В момента работи като психолог в детска градина. Завършила е обучението си за психодрама – терапевт. Не спира да търси отговорите за себе си и смята, че най – важните уроци за живота получава от любопитните въпроси на детето си