Презентационни умения

Какво представлява нашият masterclass по презентационни умения?

Masterclass по презентационни умения е двудневно обучително събитие, по време на което получавате набор от ключови знания и умения за въздействащо говорене пред публика. Програмата включва необходимата теоретична подготовка, като в същото време работи с практически подходи за преодоляване на стреса. В края на всеки курс участниците защитават проект, валидиращ наученото и даващ възможност за ефективна обратна връзка.

С какво този курс се отличава от всички останали?

Обучението разглежда спецификите при говорене и презентиране пред различни типове аудитории. Лекторът споделя работещи практики и примери от организирани събития в България и Европа. Всеки участник получава безплатна консултация по поведение при говорене пред камера. Включен е и модул за ефективно презентиране чрез онлайн платформи за комуникация.

Какво ще научите от този курс?

  • Въведение в личен брандинг
  • Видове презентации
  • Структура и цели на презентацията
  • Език на тялото
  • Управление на стреса
  • Как да говорим въздействащо
  • Примери от световния бизнес

 

Всеки курсист защитил успешно проекта си и присъствал на всичките модули от програмата получава сертификат за завършено обучение.

Център Синергия предлага допълнително консултиране с психолог, който ще ви помогне да повишите своята увереност и самочувствие при презентации.

За информация за предстоящи обучения или индивидуални консултации по презентационни умения, моля да се свържете с нас чрез някой от посочените контакти.

3 257 коментара