психодрама

Психодрама

 

„Психотерапевтичният сеанс е сцена, на която се разиграват нещата от живота“

 

 

В основата на психодрамата лежи идеята за ролевата игра като терапевтичен способ за интервенция. Тя е считана основно за групов терапевтичен метод, но може да бъде приложена и при работа със семейства и в индивидуални сесии. Посредством прилагането на психодраматичния подход ще имате възможност не просто да говорите за проблема си, но и да го „изиграете“ на сцена в контекста на „тук и сега“, разглеждайки минали, настоящи и потенциални житейски ситуации и роли, което от гледна точка на психодраматичната теория има много по-голяма терапевтична стойност. Психодрамата може да Ви помогне при трудности в общуването, справяне с трудни за Вас житейски ситуации, взимане на решения, експериментиране с нови модели на поведение, при тревожност и неувереност и др. Методът улеснява разкриването на вътрешни конфликти, повишава спонтанността и креативността и допринася за личностовото Ви израстване.