фамилна и брачна терапия

Фамилна и брачна терапия

 

 

„Срещата между две личности е като контакта между две химически вещества: и най-малката реакция променя и двата елемента.‘‘

 

 

Фамилното консултиране и терапия, които предлагаме, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.
Консултативният и терапевтичен процес са насочени към:

 

 

– Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членовете да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване
– Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения;
– Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството;

 

 

Ние споделяме разбирането, че „малките” промени водят до „големи” промени в отношенията в семейството, както и че промяната в един от семейните членове, подпомага промяната на цялата система. В този смисъл семейното консултиране и терапия са приложими и когато само един от членовете на семейството реши да ни посети, тъй като неговите трудностите ще бъдат видени през призмата на актуалната семейна динамика и взаимоотношенията му с останалите членове на неговото семейство.

 

 

Ние предлагаме възможност семейството да получи помощ за решаване на своите трудности и от рефлексивен екип от няколко специалисти /фамилни консултанти/, които присъстват по време на сесиите, наблюдават процеса, изслушват диалога, коментирайки и допълвайки с идеи и/или въпроси терапевтичния процес. Подобен стил на работа има съществени предимства, тъй като съдейства за по-обективно разбиране и по-ефективно подпомагане на процеса.