хипнотерапия

Хипнотерапия :

 

„Позволи си да погледнеш онова,което не си позволяваш да видиш“

 

 

 

Хипнотерапията е универсален терапевтичен метод за справяне с различни психични и физиологични проблеми посредством прилагането на хипноза. Ежедневно хората изпадаме в така наречения хипнотичен транс, когато извършваме нещо еднообразно или монотонно. Бидейки с фиксирано внимание, ние спираме да забелязваме и наблюдаваме случващото се около нас. В такъв момент всичко около нас се превръща във фон и именно тогава човек е в състояние на транс. Разликата е, че в психотерапевтичния кабинет този транс е по-задълбочен и воден от терапевта. Чувството по време на хипноза наподобява на момента на унасяне, който усещаме малко преди да заспим. При хипнозата няма бурни реакции, резки движения, няма отваряне и затваряне на очи, както се представя в някои филми. След като излезе от хипноза, клиентът и терапевтът обсъждат случилото се или видяното. Хипнотерапията може да се използва както като основна, така и като допълваща терапевтична техника. Тя дава много добри резултати при фобии, зависимости- алкохол, цигари,хазарт и безсъние. В център „Синергия“ прилагаме хипнозата по преценка на терапевта и като помощен-метод инструмент, който да спомогне за цялостния терапевтичен процес.