Хюман дизайн анализ

Хюман дизайн анализ

Всички хора сме родени да бъдем най-добрата версия на себе си, но никой не ни учи как да постигнем това. С времето се наплъстяват външни обвивки, които поемаме от възпитанието, сравнението с другите, образованието, социума, които не винаги са в резонанс с нашата същност. Хюман Дизайн ни позволява да разкрием собствената си индивидуална и уникална природа, да разчетем генетичния си код, да се запознаем с истинския си Аз. Системата ни помага да разберем кои сме, кои са другите, как бихме могли да им влияем, както и как те биха могли да влияят на нас.

Хюман дизайн анализът може да ти даде яснота за това :

  • Как най-добре можеш да вземаш решения спрямо дизайна си.
  • Как да следваш вътрешния си авторитет вместо този на другите около теб.
  • Какъв е правилния за теб подход при осъществяване на партнъорски взаимоотношения или търсене на работа.
  • Как да придобиеш повече яснота за това кое е коректно за теб.
  • Да разбереш кои са твоите силни и уязвими страни.

Цена : 40лв.

348 коментара

Post A Comment