Author: Филипа Велкова

Груповата терапия дава възможност на всеки участник да взаимодейства с терапевта и с останалите участници. Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си,...

Какво представлява нашият masterclass по презентационни умения? Masterclass по презентационни умения е двудневно обучително събитие, по време на което получавате набор от ключови знания и умения за въздействащо говорене...

Психологическото  консултиране онлайн е удобно за хора, в чието населено място няма психолози, както и за тези, които нямат възможност да пътуват, за да се срещнат с психолог....