Услуги

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе - преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат...

Фамилното консултиране и терапия, които предлагаме, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят. Консултативният и терапевтичен...

Груповата терапия дава възможност на всеки участник да взаимодейства с терапевта и с останалите участници. Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си,...

Какво представлява нашият masterclass по презентационни умения? Masterclass по презентационни умения е двудневно обучително събитие, по време на което получавате набор от ключови знания и умения за въздействащо говорене...