Индивидуална психотерапия и консултиране

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе – преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат в разрешаването на трудностите, заради които е потърсил помощ. Психологът подпомага клиентът да поеме активна роля за личностната си промяна.

На свой ред, психотерапията представлява процес, чрез който осъзнаваме и развиваме собствените си личностни качества, откриваме „скрити места“ от нашия вътрешен свят, което ни води до индивидуация – цялостност и усъвършенстване. В процеса на работа имате възможност да усвоите нови знания и откриете взаимовръзката между затрудненията, които имате и Вашите чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Психотерапията подпомага прилагането на нови, по-адаптивни и ефективни модели на поведение с цел справяне с актуалните трудности и проблеми.

Цена : 40лв.

2 168 коментара