Психодраматична група за личностно развитие

 

Център „Синергия“ стартира  психодраматична група за себепознание и личностно развитие. 

 

Как помага психодрама?

 

  • Посредством прилагането на психодраматичния подход ще имате възможност не просто да говорите за проблема си, но и да го „изиграете“ на сцена в контекста на „тук и сега“, разглеждайки минали, настоящи и потенциални житейски ситуации и роли.

 

  • Психодрамата може да Ви помогне при трудности в общуването, справяне с трудни за Вас житейски ситуации, взимане на решения, експериментиране с нови модели на поведение, при тревожност и неувереност и др.

 

  • Методът улеснява разкриването на вътрешни конфликти, повишава спонтанността и креативността и допринася за личностовото Ви израстване.

 

Групата е предназначена както са специалисти,  обучаващи се в помагащите професии, така и за всеки, който би искал да работи върху  личностовото си развитие.

 

Водещи:

Даниела Боцева –  логопед, психодраматист, фамилен и брачен консултант

Филипа Велкова  –  клиничен психолог, психодраматист, фамилен и брачен консултант.

Дипломирани психодрама-аситенти от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София (Институтът е пълноправен член на Европейската Федерация на Психодрама Обучителните организации /FEPTO/, пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти /TIC/ към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия /EFTA/. ).

Включването в групата става след провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно. Групата ще стартира месец май.

Място на провеждане : гр. София, жк. Бели Брези, ул. Звъника, №1 – Център за психологическо консултиране и личностно развитие „Синергия“ 

 Продължителност : спрямо фомата на групата между 150 – 250 академични часове.

Местата са ограничени. След запълване на бройката нови членове няма да се допускат. Групата работи в затворен формат, за да се осигури конфиденциалност и непрекъснатост на процеса.

За записване и допълнителна информация: 

Филипа Велкова: 0884-324-023; e-mail : info@sinergia.bg ; filipa_velkova@abv.bg

Даниела Боцева: 0878 545 836; е-mail: info@sinergia.bg ; daniela_botceva@abv.bg

No Comments

Post A Comment