Семейна психотерапия и консултиране

Фамилното консултиране и терапия, които предлагаме, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.

Консултативният и терапевтичен процес е насочен към:

  • Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членове да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване.
  • Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения.
  • Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството.

Чрез семейна психотерапия предлагаме възможност семейството да получи помощ за решаване на своите трудности от терапевт и рефлексивен екип от няколко специалисти /фамилни консултанти/, които присъстват по време на сесиите, наблюдават процеса, изслушват диалога, коментирайки и допълвайки с идеи и/или въпроси терапевтичния процес. Подобен стил на работа има съществени предимства, тъй като съдейства за по-обективно разбиране и по-ефективно подпомагане на процеса в намиране на приемливо решение за семейните проблеми.

Цена : 50лв

1 Comment

Post A Comment