личностно развитие Tag

Какво е психодрама ?   Психодрамата е терапевтичен метод, който дава възможност да се разгледат настоящи, минали или потенциални житейски събития и преживявания чрез ролеви игри. Тя улеснява разкриването на...

  Център "Синергия" стартира  психодраматична група за себепознание и личностно развитие.    Как помага психодрама?   Посредством прилагането на психодраматичния подход ще имате възможност не просто да говорите за проблема си, но и...